W procesach odzyskiwania należności, z pozoru prostych, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezwykle ważna. Niejednokrotnie bowiem, pomimo zasadności roszczenia, jego egzekucja może okazać się nieskuteczna.
Skuteczność prowadzonych postępowań zależy od wielu czynników, jednym z nich jest prawidłowe zabezpieczenie wierzytelności. Ponadto, w zakresie roszczeń wynikających z umów, istotne znaczenie dla efektywności prowadzonych postępowań ma uprzednie wprowadzenie do kontraktu odpowiednich klauzul zabezpieczających.