Sprawy cywilne, a zwłaszcza sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego wymagają ogromnego zaangażowania oraz wsparcia Klienta na każdym etapie sprawy. Niejednokrotnie emocje i osobiste przeżycia Klientów biorą górę nad literą prawa. Klienci, zwłaszcza spraw rodzinnych wymagają nie tylko osiągnięcia celu ale także wsparcia i zrozumienia. Umiejętne połączenie tych wszystkich kwestii pozwala na spełnienie oczekiwań Klienta.

W zakresie prawa cywilnego świadczenie usług prawnych obejmuje m.in:

 • doradztwo prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego
 • reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym na każdym etapie postępowania w tym przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, wniosków, skarg kasacyjnych, etc.
 • sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz prowadzenie negocjacji
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • prowadzenie spraw o zapłatę, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, nienależyte wykonanie umowy
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, zasiedzenia, naruszenia prawa własności oraz posiadania etc.
 • windykację należności

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w zakresie spraw  o:

 • rozwód i separację
 • unieważnienie i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • alimenty i zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • kontakty z dzieckiem
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • przysposobienie, opiekę i kuratelę
 • podział majątku wspólnego

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w zakresie spraw o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie spadku i odrzucenie spadku
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • zachowek
 • niegodność dziedziczenia
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zabezpieczenie spadku
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych