Studia prawnicze ukończyłam z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej zostałam wpisana na listę Adwokatów Izby Łódzkiej. Kancelarię Adwokacką prowadzę od 2015 roku. Swój zawód wykonuję z ogromna pasją i zaangażowaniem. Wieloletnie doświadczenie zawodowe utwierdza mnie w przekonaniu, że praca, którą wykonuję to nie tylko pisanie pism i reprezentacja Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, to przede wszystkim współpraca z Klientem, zrozumienie jego potrzeb i skuteczne zabezpieczenie jego interesów.

Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. W ramach swojej praktyki zajmuję się także sprawami odszkodowawczymi oraz dochodzeniem należności.

W zakresie prowadzonej działalności zawodowej swoim klientom oferuję:

  • kompleksową obsługą prawną
  • reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów
  • doradztwo prawne
  • sporządzanie opinii prawnych

Zapraszam do współpracy,
Adwokat Anita Supłacz