W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi prawne m.in. w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej
  • prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych
  • uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych