Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji jaką przychodzi podjąć w życiu.  Ostateczne rozstanie częstokroć poprzedzone jest różnymi rozterkami… jak przeżyć rozwód, jak żyć po rozstaniu, jak wytłumaczyć dziecku zaistniałą sytuację. Jeśli relacji pomiędzy małżonkami nie uda się  naprawić a rozwód jest już tylko formalnością warto skorzystać z mediacji rozwodowej.

Mediacja to tylko i aż rozmowa,  której celem jest wzajemne zrozumienie i dojście do wspólnie akceptowalnego konsensu. Mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, wzajemnym słuchaniu się,  określeniu i zrozumieniu potrzeb każdej ze stron.

Mediacje rozwodowe stanowią aktualnie większość mediowanych spraw. Termin mediacja rozwodowa został stworzony w celu zwrócenia uwagi na możliwość wypracowania porozumienia przez małżonków w kwestiach, o których sąd orzeka w wyroku rozwodowym.

Warto podkreślić bowiem, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa ale także o:

  • władzy rodzicielskiej wobec dzieci,
  • alimentach,
  • kontaktach z dziećmi
  • miejscu zamieszkania dzieci.

Wyraźnie wyartykułować należy, że w  toku mediacji nie zostaje wydany wyrok, lecz powstaje wspólnie wypracowane przez strony w obecności mediatora  porozumienie, uwzględniające potrzeby i oczekiwania stron. Taki sposób ustalenia warunków rozwodu bez wątpienia pozwala rozwodzącym pozostać w prawidłowych relacjach, które również przekładają się na relacje rodziców z małoletnimi dziećmi. Mediacja rozwodowa, podczas której rodzice wspólnie ustalają o kwestiach dotyczących wyroku rozwodowego także pomaga  małoletnim dzieciom odnaleźć się w tej nowej  sytuacji rodzinnej. Warunki rozwodu, które zostały wspólnie wypracowane i zaakceptowane przez małżonków bez wątpienia łatwiej również wdrożyć w życie, co stanowi kolejny atut mediacji.

Końcowo wskazać należy, że mediacja rozwodowa pozwala również na uniknięcie bardzo długiego procesu rozwodowego, stresu związanego z salą sądową oraz kosztów, które wiążą się z niejednokrotnie przedłużającym się postępowaniem sądowym.

 

adwokat Anita Supłacz

stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Łodzi