W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w zakresie spraw  o:

  • rozwód i separację
  • unieważnienie i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  • alimenty i zabezpieczenie potrzeb rodziny
  • kontakty z dzieckiem
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka
  • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • przysposobienie, opiekę i kuratelę
  • podział majątku wspólnego