W zakresie prawa cywilnego świadczenie usług prawnych obejmuje m.in:

  • doradztwo prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego
  • reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym na każdym etapie postępowania w tym przed Sądem Najwyższym
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, wniosków, skarg kasacyjnych, etc.
  • sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz prowadzenie negocjacji
  • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
  • sporządzenie opinii prawnych
  • prowadzenie spraw o zapłatę, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, nienależyte wykonanie umowy
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, zasiedzenia, naruszenia prawa własności oraz posiadania etc.
  • windykację należności