Przedsiębiorcom, spółkom prawa handlowego i cywilnego oraz innym podmiotom Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria kompleksowo zajmie się sprawami prawnymi powierzonego podmiotu gospodarczego.

Podmiotom, które nie potrzebują stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje doradztwo prawne, reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości, przygotowanie i opiniowanie dokumentów oraz świadczenie usług prawnych we wskazanym zakresie m.in. prowadzenie spraw o zapłatę, opiniowanie umów, windykację należności.