Adw. Anita Supłacz  oferuje bezpłatną pomoc prawną udzielaną w formie ustnej  porady prawnej z zakresu usług świadczonych przez Kancelarię.

Świadczenie pomocy prawnej pro publico bono ma celu nie tylko zwiększenie świadomości prawnej obywateli ale także budowanie pozytywnego wizerunku Kancelarii oraz Adwokatury Polskiej.

Osoby zainteresowane są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.

Pomoc prawna świadczona w ramach pracy pro publico bono jest kierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, osób młodych poniżej 25 roku życia, seniorów powyżej 65 roku życia a nadto do osób będących ofiarami przemocy w rodzinie.