unnamed (5)Adw. Anita Supłacz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Stacjonarne studia prawnicze ukończyła z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Przesłanki wydania wyroku zaocznego”.

Adw. Anita Supłacz ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi
i po złożonym egzaminie zawodowym została wpisana na listę Adwokatów Izby Łódzkiej.

Adw. Anita Supłacz swoją pracę zawodową zaczęła jeszcze w toku studiów podejmując współpracę
z kancelariami adwokackimi funkcjonującymi na rynku łódzkim. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu oraz współpracy z kancelariami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa adw. Anita Supłacz oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka Adw. Anity Supłacz gwarantuje swoim klientom rzetelność oraz pełen profesjonalizm świadczonych usług prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest na wysokim poziomie merytorycznym oraz etycznym.  Priorytetem świadczonych usług jest skuteczne zabezpieczenie interesów klienta oraz spełnienie jego oczekiwań.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne zależne jest od specyfiki, stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy adwokata. Oferowany jest sposób wynagradzania: ryczałtowego, godzinowego oraz success fee.

Adw. Anita Supłacz w zakresie prowadzonej działalności zawodowej w głównej mierze zajmuje się:

  • doradztwem prawnym
  • reprezentacją klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • reprezentacją klienta w przedsądowym postępowaniu, w tym w zakresie prowadzenia negocjacji
  • kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych;
  • tworzeniem oraz opiniowaniem umów
  • sporządzaniem opinii prawnych

Adw. Anita Supłacz posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym, dzięki czemu uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Językowy Toles Advanced  oraz językiem włoskim na poziomie komunikatywnym.